Bếp á công nghiệp – thiết bị không thể thiếu trong mỗi khu bếp ăn công nghiệp

Khu bếp ăn công nghiệp thông thường được chia thành 5 khu vực chính là: Khu kho, khu sơ chế và gia công, khu bếp nấu, khu soạn chia ra đồ và khu thu hồi rửa bát. Mỗi khu vực sẽ có một chức năng nhiệm vụ khác nhau nhưng khu bếp nấu là quan trong trọng nhất của khu bếp, nơi đây thường tập trung những đầu bếp giỏi nhất là trái tim của cả khu bếp

Những thiết bị bếp á công nghiệp được sử dụng chủ yếu trong khu nấu bao gồm:

Bếp xào đôi, Bếp xào công nghiệp, Bếp xào hai họng xòe

 Bếp xào công nghiệp, Bếp xào đôi họng xòe

 

Bếp xào công nghiệp, bếp xào ba họng xòe

Bếp xào công nghiệp, bếp xào ba họng xòe

 

Bếp xào công nghiệp, Bếp xào đơn họng khò

Bếp xào công nghiệp, Bếp xào đơn họng khò

 

Bếp xào đôi họng đứng, Bếp xào công nghiệp

Bếp xào đôi họng đứng, Bếp xào công nghiệp họng khò

 

Bếp xào công nghiệp, Bếp xào ba họng đứng, Bếp xào nhà hàng

Bếp xào ba họng đứng, Bếp xào nhà hàng họng khò

 

Bếp xào công nghiệp, Bếp xào đơn quạt thổi

Bếp xào công nghiệp, Bếp xào đơn quạt thổi

 

Bếp xào đôi quạt thổi kèm một bầu nước

Bếp xào đôi quạt thổi kèm một bầu nước

Thiết bị bếp hầm, bếp hấp công nghiệp:

 

Bếp hầm nhà hàng, bép hầm đơn, bếp thấp đơn

Bếp hầm công nghiệp, bếp thấp đơn

 

Bếp hầm đôi, Bếp thấp đôi, Bếp hầm công nghiệp

Bếp thấp đôi, Bếp hầm công nghiệp

 

Tủ nấu cơm công nghiệp 50 kg, Tủ cơm công nghiệp

Tủ nấu cơm công nghiệp 50 kg, Tủ cơm công nghiệp

 

Tủ hấp cơm công nghiệp, Tủ nấu cơm 100 kg

Tủ hấp cơm công nghiệp, Tủ nấu cơm 100 kg

Tủ hấp hải sản, tủ hấp ba tầng, tủ hấp bếp nhà hàng

Tủ hấp hải sản, tủ hấp ba tầng