Chậu rửa inox công nghiệp thiết bị không thể thiếu trong mỗi khu bếp nhà hàng

Như các bạn đã biết thì mỗi khu bếp công nghiệp thường được chia làm 5 khu vực được bố trí theo một quy trình khép kín gồm: khu kho, khu sơ chế và gia công, khu bếp nấu, khu ra đồ và khu thu hồi và rửa bát. Các khu này sẽ đảm nhận các chức năng khác nhau và sẽ được bố trí những thiết bị đặc thù  khác nhau để phục vụ cho khu đó. Thiết bị chậu rửa inox công nghiệp thường được bố trí chủ yếu ở khu sơ chế và rửa bát để rửa thực phẩm và rửa bát.

Các loại chậu thông dụng trong khu bếp công nghiệp:

Châu rửa inox | Chậu rửa đơn công nghiệp

Châu rửa inox | Chậu rửa đơn công nghiệp

 

Chậu rửa đơn kèm bàn | Chậu rửa inox đơn

Chậu rửa đơn kèm bàn lệch trái

 

Chậu rửa đơn kèm bàn | Chậu rửa đơn công nghiệp

Chậu rửa đơn kèm bàn lệch phải

Chậu rửa công nghiệp | Chậu rửa bếp nhà hàng| Chậu rửa đôi inox

Chậu rửa công nghiệp | Chậu rửa bếp nhà hàng| Chậu rửa đôi inox

Chậu rửa đôi | Chậu rửa đôi kèm bàn có lỗ xả rác

Chậu rửa đôi | Chậu rửa đôi kèm bàn 

Chậu rửa đôi kèm bàn có lỗ xả rác

Chậu rửa đôi kèm bàn có lỗ xả rác

Chậu rửa bếp nhà hàng| Chậu rửa ba hố

Chậu rửa bếp nhà hàng| Chậu rửa ba hố