Thiết bị inox việt chuyên cung cấp các loại vỉ bếp nướng nhà hàng: vỉ inox đột lỗ, vỉ inox mắt cáo, vỉ inox chống dính, vỉ gang chống dính…