Cung cấp các loại nồi lẩu inox cho nhà hàng lẩu: nồi lẩu 1 ngăn, nồi lẩu 2 ngăn, nồi lẩu 4 ngăn…