• Ống gió mềm | Ống nhôm nhún D100

  0 out of 5

  Đường kính ống : 100 mm
  Nhiệt độ: -30º C ∼ 250º C
  Vận tốc dòng chảy tối đa: 30m/s
  Áp suất làm việc: 2500 Pa
  Độ dày: 0.1 mm
  Chiều dài tiêu chuẩn: 3m/ ống

 • Ống gió mềm | Ống nhôm nhún D125

  0 out of 5

  Đường kính ống : 125 mm
  Nhiệt độ: -30º C ∼ 250º C
  Vận tốc dòng chảy tối đa: 30m/s
  Áp suất làm việc: 2500 Pa
  Độ dày: 0.1 mm
  Chiều dài tiêu chuẩn: 3m/ ống

 • Ống gió mềm | Ống nhôm nhún D150

  0 out of 5

  Đường kính ống : 150 mm
  Nhiệt độ: -30º C ∼ 250º C
  Vận tốc dòng chảy tối đa: 30m/s
  Áp suất làm việc: 2500 Pa
  Độ dày: 0.1 mm
  Chiều dài tiêu chuẩn: 3m/ ống

 • Ống gió mềm | Ống nhôm nhún D300

  0 out of 5

  Đường kính ống : 300 mm
  Nhiệt độ: -30º C ∼ 250º C
  Vận tốc dòng chảy tối đa: 30m/s
  Áp suất làm việc: 2500 Pa
  Độ dày: 0.1 mm
  Chiều dài tiêu chuẩn: 3m/ ống

 • Ống gió nhôm nhún

  5.00 out of 5

  Ống nhôm nhún| Ông nhôm bán cứng

  Đường kính ống: 100, 125, 150, 200, 250, 300 mm

  Nhiệt độ: 0 – 250 ºC

  Vận tốc gió tối đa: 30 m/s

  Áp suất : 2500 Pa

  Độ dày: 1 mm

 • Ống nhôm nhún định hình

  0 out of 5

  Đường kính ống : 100, 125, 150, 200,250, 300mm
  Nhiệt độ : -30º C ∼ 250º C
  Vận tốc dòng chảy tối đa: 30m/s
  Ap suất làm việc: 2500 Pa
  Độ dày: 0.1 mm
  Chiều dài tiêu chuẩn: 3m/ ống