• Vỉ nướng inox mắt cáo

    0 out of 5

    Vỉ bếp nướng than hoa bằng inox

    • Vật liệu: Inox 304
    • Kích thước: Phi 29,5 cm
    • Độ dày: 1.8 – 2.5 mm