Bếp âu công nghiệp – thiết bị bếp âu cho nhà hàng thêm sang trọng

Những người liên quan tới ngành ăn uống dịch vụ thì không ai là không biết các thiết bị bếp âu công nghiệp đặc biệt là những đầu bếp trực tiếp tham gia vao vận hành khu bếp nấu họ coi bếp âu không chỉ là một thiết bị bếp công nghiệp chất lượng mà còn là cánh tay thứ 3 giúp họ chế biến ra những món ăn vô cùng đặc biệt và thu hút thực khách.

Các loại bếp âu công nghiệp rất đa dạng về mẫu mã cũng như chủng loại bếp âu đôi, bếp âu bốn, bếp âu sáu đến những bếp âu có lò nướng đi kèm như bếp âu bốn kèm lò nướng, bếp âu sáu kèm lò nướng….

 

Thiết bị bếp âu nhà hàng | Bếp 4 họng đốt | Bếp âu 4

Thiết bị bếp âu nhà hàng | Bếp 4 họng đốt 

 

Bếp âu 6, thiết bị bếp âu nhà hàng, bếp 6 họng đốt

Bếp âu 6, bếp 6 họng đốt

 

Bếp âu 6 họng đốt kèm lò nướng bên dưới | Bếp âu 6 đầu kèm lò nướng

Bếp âu 4 họng đốt kèm lò nướng bên dưới 

 

Thiết bị bếp âu nhà hàng | Bếp âu 6 họng đốt kèm lò nướng

Thiết bị bếp âu nhà hàng | Bếp âu 6 họng đốt kèm lò nướng

Thiết bị bếp âu nhà hàng, bếp âu bốn, bếp 4 đầu đốt

Thiết bị bếp âu nhà hàng, bếp âu bốn

Thiết bị bếp âu nhà hàng, bếp âu sáu họng đốt, bếp 6 đầu

Thiết bị bếp âu nhà hàng, bếp 6 đầu

Thiết bị bếp âu nhà hàng, bếp âu bốn kèm giá dưới

Thiết bị bếp âu nhà hàng, bếp âu bốn kèm giá dưới

 

Thiết bị bếp âu công nghiệp, bếp âu 6 kèm giá

Thiết bị bếp âu công nghiệp, bếp âu 6 kèm giá

 

 

Bếp âu bốn kèm lò nướng, bếp 4 đầu kèm lò nướng

Bếp âu bốn kèm lò nướng, bếp 4 đầu kèm lò nướng

 

Bếp âu sáu kèm lò nướng, bếp 6 đầu kèm lò nướng

Bếp âu sáu kèm lò nướng, bếp 6 đầu kèm lò nướng